Gå til innholdet

 

dsc_4351
CRUX Kalfaret behandlingssenter i Bergen holder til i flere flotte villaer på Kalfaret.

Ønsker du en jobb som gir mening?
I stiftelsen CRUX jobber vi for å gjøre verden til et litt bedre sted. CRUX er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren. Vi er medvandrere og står opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, slik at de kan oppleve trygghet og nå sine mål. Det finnes alltid muligheter. Vil du være med på laget?

VÅKEN NATTEVAKT (fast stilling i 65,73%)

CRUX Kalfaret behandlingssenter (Bergen) tilbyr tverrfaglig spesialiserte behandlingstjenester (TSB). Virksomheten driver på oppdrag fra Helse Vest RHF innen rusmiddelbehandling for unge i regionen og er bemannet med sosionomer, sykepleiere, lege, psykologer, samt personell med annen relevant utdannelse og erfaring.

Kvalifikasjoner for stillingen

  • Kompetanse og erfaring innen miljøterapi
  • Minimum 3-årig helse- eller sosialfaglig utdannelse på høyskole eller universitetsnivå
  • Engasjement for vår pasientgruppe
  • Førerkort kl B, manuelt gir

Stillingen innebærer arbeid hver tredje helg.

Til stillingen som våken nattevakt er det viktig å rekruttere selvstendige og trygge medarbeidere. Erfaring fra arbeid med unge mennesker med rusmiddelavhengighet er en fordel.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid. Lønn for turnusarbeder følger tariff til spesialisthelsetjenesten, og vi har gode forsikrings- og pensjonsordinger.

Tiltredelse: midten av august 2020

Spørsmål til stillingen
Vil du vite mer, kontakt klinikkleder Kjersti Larsen tlf. 922 83 970 hverdager før kl.15.00.

Søknadsfrist
Send søknad med CV på epost innen 26.04.20 til k.s.larsen@stiftelsencrux.no. Vi ønsker ikke henvendelser fra bemanningsbyrå.

 

Oppdatert