Gå til innholdet
dsc_4351
CRUX Kalfaret behandlingssenter i Bergen holder til i flere flotte villaer på Kalfaret.

CRUX Kalfaret behandlingssenter tilbyr tverrfaglig spesialiserte behandlingstjenester (TSB). Virksomheten driver på oppdrag fra Helse Vest RHF innen rusmiddelbehandling for unge i regionen og er bemannet med sosionomer, sykepleiere, lege, psykologer, samt personell med annen relevant utdannelse og erfaring.

Vi søker vikarer til turnusarbeid sommeren 2020 (uke 26-33)

Stillingen innbefatter miljøarbeid i våre to døgnklinikker; deltagelse i aktiviteter, veiledning i daglige gjøremål og støttende tilstedeværelse inn mot pasientgruppen m.m.

Ønskede kvalifikasjoner
• Engasjement for vår pasientgruppe
• Førerkort kl.B, manuell gir. Klinikken disponerer egne biler.

Det er ønskelig at de som søker kan starte som ekstravakter denne våren, og kan jobbe vakante turnusvakter ellers i året. Skriv i søknaden hvilke av ukene i perioden uke 26 til 33 du kan være sommervikar.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid. Lønn følger tariff til spesialisthelsetjenesten, og vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Vil du vite mer?
Kontakt klinikkleder (døgn) Hildegunn Hammer på tlf. 940 20 704.
Vi ønsker ikke henvendelser fra bemanningsbyrå.

Søknadsfrist
Søknadene vurderes fortløpende. Siste søknadsfrist: 02.02.2020

Ønsker du en jobb som gir mening?
I stiftelsen CRUX jobber vi for å gjøre verden til et litt bedre sted. CRUX er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren. Vi er medvandrere og står opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, slik at de kan oppleve trygghet og nå sine mål. Det finnes alltid muligheter. Vil du være med på laget?


 

Oppdatert