Gå til innholdet
dsc_4351
CRUX Kalfaret behandlingssenter i Bergen holder til i flere flotte villaer på Kalfaret.

Ønsker du en jobb som gir mening?

I stiftelsen CRUX jobber vi for å gjøre verden til et litt bedre sted. CRUX er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren. Vi er medvandrere og står opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, slik at de kan oppleve trygghet og nå sine mål. Det finnes alltid muligheter. Vil du være med på laget?

CRUX Kalfaret behandlingssenter tilbyr tverrfaglig spesialiserte behandlingstjenester (TSB). Virksomheten driver på oppdrag fra Helse Vest RHF innen rusmiddelbehandling for unge i regionen og er bemannet med sosionomer, sykepleiere, lege, psykologer, samt personell med annen relevant utdannelse og erfaring.

VÅKEN NATTEVAKT
Fast stilling 65,73 %.

Kvalifikasjoner for stillingen
• Kompetanse og erfaring innen miljøterapi
• Minimum 3-årig helse- eller sosialfaglig utdannelse på høyskole eller universitetsnivå
• Engasjement for vår pasientgruppe

Til stillingen som våken nattevakt er det viktig å rekruttere selvstendige og trygge medarbeidere. Erfaringer fra arbeid med unge mennesker med rusmiddelavhengighet er en fordel.

Stillingen innebærer ca. 14 vakter i 6-ukers turnus inkludert arbeid hver tredje helg.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid. Lønn for turnusarbeider følger tariff til spesialisthelsetjenesten, og vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Vil du vite mer, kontakt klinikksjef Tordis Stokke, tlf. 416 46 982 hverdager før kl. 15.00.
Fra 22.juli har Tordis ferie, ring derfor 55 33 77 03 og spør etter Kjersti Larsen.
Vi ønsker ikke henvendelser fra bemanningsbyrå.

Søknad med CV sendes til t.stokke@stiftelsencrux.no innen 06.08.19.

 

Oppdatert