Gå til innholdet
CRUX hjem - Tromsø trenger flere fosterhjem. Vil du bli en del av vårt team? Alle våre fosterforeldre får god opplæring, støtte og veiledning. Delta på vårt fosterhjemskurs og se om dette er noe for deg og din familie.
gutt-og-sapeboble

Kort om fosterhjemskurset 
På bakgrunn av den lange erfaringen CRUX har med å veilede og støtte fosterhjem og fosterbarn kjører vi egne fosterhjemskurs. Barn og unge som flytter i fosterhjem kommer vanligvis fra en hverdag som har vært fylt av rot, styr og kaos. Det meste har vært uoversiktlig og uforutsigbart. Noen har vært eksponert for rus i svangerskapet, andre igjen utsatt for vold eller trusler fra sine nærmeste. 

Å være fosterhjem er meningsfylt og spennende, men også utfordrende og krevende. Når barna kommer i fosterhjem får de en ny hverdag preget av det motsatte. Dette kan være vanskelig å takle for disse barna. Gjennom fosterhjemskurset vil en få en grunnopplæring som gir dere bedre forståelse for hva det innebærer å være fosterhjem, og et godt grunnlag for beslutningen en skal ta om en ønsker å bli fosterhjem. 

Fosterhjemskurset er delt inn i to bolker, som går over flere dager. Her gjennomgår vi ulike temaer knyttet til fosterhjemsarbeid gjennom foredrag, film, gruppearbeid og diskusjoner.

Målsetning for fosterhjemskurset  
Få en innføring i fosterhjemsarbeid 
Bli bedre kjent med seg selv 
Bli kjent med fosterbarna 
Bli motivert til å bli fosterhjem

1.samling
Fosterhjemsarbeid
Hva er et fosterhjem?
Kjenne til barnevernloven
Hvilke krav stilles til fosterhjem i dag?
Hvorfor må noen barn flytte i fosterhjem?
Realistiske forventninger til det å være fosterhjem
Om samarbeid, samarbeidspartnere og hvordan barnevernssystemet fungerer
Om ulike planer i fosterhjemsarbeid
Om samvær med biologisk familie

Tilknytning og omsorgsevne
Normalutvikling hos barn
Trygg tilknytning og betydningen av å vokse opp med trygg relasjon til sine omsorgspersoner
Hvilke egenskaper/funksjoner hos omsorgspersonen fører til trygg og positiv utvikling hos barnet?
Å vite noe om normalutvikling for å kunne forstå hva barn utsatt for omsorgssvikt ikke har fått

2.samling
Omsorgssvikt og tilknytningsforstyrrelse
Hva er omsorgssvikt?
Ulike former for omsorgssvikt og konsekvenser det kan få for barnet
Kunnskap om ulike tilknytningsmønster og tilknytningsforstyrrelser, og hvordan kan dette prege barnas forhold til fosterforeldre, søsken og venner.

Trygg base
Hvordan kan en som fosterfamilie møte fosterbarnet på en trygg måte?
Hvordan legge til rette og hjelpe barnet til tilhørighet og trygghet i fosterhjemmet?
Samtale med barn
Relasjonskompetanse; bli kjent med viktige elementer i relasjonsarbeid

Brukermedvirkning og metode

Hva er brukermedvirkning?
Hvorfor er brukermedvirkning så viktig for fosterbarn?
Om metoder og verktøy som fremmer brukermedvirkning i det daglige arbeidet med barnet

Hjemmeoppgaver
Etter hver kurssamling vil kursdeltakere få utlevert hjemmeoppgaver som en skal jobbe med sammen som par/familie. Oppgavene vil omhandle temaene vi har vært gjennom på kurset. Oppgavene vil hjelpe en til å bli bedre kjent med seg selv, sin egen tilknytningserfaring og sine egne styrker og sårbarheter.

Oppdatert