Gå til innholdet
CRUX boligtiltaket Hørløcksveg har en virksomhetsleder og et driftstyret som er oppnevnt av hovedstyret i stiftelsen CRUX.  
Driftsstyret
Driftsstyret har delegert fullmakt  for den administrative, faglige og økonomiske driften av virksomheten.

Driftsstyret har et helhetlig ansvar for driften og skal påse at den til enhver tid skjer i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, stiftelsens verdigrunnlag, overordnede mål og retningslinjer fastsatt av stiftelsesstyret.

Driftsstyrets medlemmer
Espen Agøy Hegge, styreleder
Sissel Håve Smørvik, styremedlem
Eimund Fossum, styremedlem

Administrativ ledelse
Virksomhetsleder rapporterer til seksjonssjef i "Seksjon oppfølging", som igjen rapporterer videre til generalsekretær. Han er leder av et hovedkontor med ni ansatte. De har et bredt spekter av oppgaver, og et særlig ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak.
Oppdatert