Gå til innholdet
CRUX boligtiltaket Hørløcksveg har et langsiktig perspektiv og lang ettervernsfase for beboerne. Boligen skal gi leietakeren en stabil og trygg bosituasjon.
DSC_0003
I tillegg til egne leiligheter, har vi felles oppholdsrom for sosialt samvær, hvis den enkelte beboer ønsker det. 
Målgruppe
Boligen skal være et tilbud for personer som er bostedsløse. Tiltaket består av både kvinner og menn som enten har gjennomgått behandling for sitt rusproblem og/eller har lagt sitt rusproblem bak seg. I tillegg vil personer som er utskrevet fra psykiatrien eller har psykiske problemer kunne være søkere. Ellers kan ledige leiligheter leies ut til andre bostedsløse. Boligtiltaket har et langsiktig perspektiv/lang ettervernsfase. Alle leietakere skal ha tilbud om sysselsetting, arbeid eller skole.


Målsetting
Gjennom individuell tilrettelagt og tett oppfølging ønsker vi å hjelp og støtte den enkelte til å få realisert sine planer og ønsker - få et bedre liv.

Brukermedvirkning

Tiltaket legger vekt på brukermedvirkning i forhold til tjenestetilbudet ,og der oppfølgingen skal være tilpasset hver enkelt leietaker.

Nettverksbygging, utvikling av bokompetanse på individuelt grunnlag og sosial trening skal stå sentralt i arbeidet for den enkelte leietaker. Det skal samarbeides med leietaker ut fra en overordnet ideologi som peker på at en aldri skal frata et menneske en mulig mestringsopplevelse, og at en aldri skal utsette et menneske for en unødig tapsopplevelse.

Utgangspunktet skal i størst mulig grad fokusere på menneskets ressurser og handlinger, og i mindre grad på menneskets mangler, svakheter og/eller problemer. 

Pårørende
Beboerne og tiltaket samarbeider med pårørende der dette er hensiktsmessig.

Ansatte
Virksomhetsleder er til stede når behovet er der. Iverksetting av tiltak gjøres på bakgrunn av samarbeidsplan/IP i samarbeid med kommunens ordinære tjenesteapparat. 

“Det finnes alltid muligheter
Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. Vårt slagord og kjerneverdier er utviklet og implementert i et felleskap i stiftelsen CRUX.

Beliggenhet
Huset ligger på en stor tomt i et rolig villastrøk i Jakobsli, en kort kjøretur fra Trondheim sentrum.

Historikk
Boligtiltaket startet opp i 2004, og er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Sosialtjeneste og Trondheim kommune. Stiftelsen CRUX drifter boligtiltaket med tilskuddsmidler fra kommunen.
Oppdatert