Gå til innholdet
Det samarbeides med leietaker ut fra en overordnet ideologi om at en aldri skal frata et menneske en mulig mestringsopplevelse, eller utsette det for en unødig tapsopplevelse.
Allitd-muligheter
Normaliseringsmodellen er en metodikk vi bruker.
CRUX boligtiltaket Hørløcksveg er et boligtiltak hvor det primært skal tilrettelegges etter en normaliseringsmodell, der en setter inn tiltak som normaliserer relasjonen mellom person og samfunn. Metoden baserer seg på at bostedsløse skal flytte inn i egen varig bolig, hvor hjelp  og støtte skal gis i boligen og dermed tilrettelegges for en normal livssituasjon. Modellen er en kombinasjon av kjede- og normaliseringsmodellen 

I utgangspunktet fokuserer vi på menneskets ressurser og handlinger, og i mindre grad på menneskets mangler, svakheter og/eller problemer. Det finnes alltid muligheter!
Oppdatert