Gå til innholdet
DSC_0017
CRUX boligtiltaket Hørløcksveg i Trondheim startet opp i 2003. Huset består av åtte leiligheter og er et tilbud for bostedsløse.  Boligen skal gi leietakeren en stabil og trygg bosituasjon. Nettverksbygging, utvikling av boevne på individuelt grunnlag og sosial trening står sentralt i arbeidet for den enkelte leietaker.

Stiftelsen CRUX
Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert