Gå til innholdet
Informasjon om forholdsregler for pasienter, pårørende og ansatte i denne ekstraordinære perioden. 
I forbindelse med utbruddet av koronaviruset er vi her på CRUX Bergfløtt behandlingssenter opptatt av å tilby den best mulige behandlingen under de rådende forhold, og i tråd med de retningslinjene som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har gitt.

Døgnavdelingen
Tilnærmet normal drift
Behandlingstilbudet opprettholdes tilnærmet normalt innenfor helsemyndighetenes råd om fysisk avstand, hygiene og øvrige smitteverntiltak. Av smittevernhensyn tar vi ikke i mot pasienter på brukerstyrt plass inntil videre.

Permisjoner
Permisjoner frarådes av smittevernhensyn.

Besøksrestriksjoner
Det er innført besøksrestriksjoner ved institusjonen. Dette innebærer at pårørende ikke kan komme inn i institusjonen. Det er mulig med begrenset besøk på våre uteområder etter nærmere avtale. Retningslinjer for dette finner du her.

Poliklinikken
Telefon- og videokonsultasjoner
Våre pasienter følges opp av sine faste behandlere, hovedsakelig via telefon- og/eller videokonsultasjoner.

Ansikt til ansikt konsultasjoner
Dersom det av forsvarlighetshensyn er nødvendig med ansikt til ansikt konsultasjoner, gjøres dette i henhold til smittevernhensyn:

  • Pasienten ringes før konsultasjon for å avklare smitterisiko.
  • Konsultasjoner avholdes med 2 meters avstand mellom pasient og behandler
  • Der det er smitterisiko til stede, vil behandler har på smittevernutstyr under konsultasjonen (munnbind, briller, hansker, smittevernsfrakk)

Besøksrestriksjoner
Av smittevernhensyn ble det innført adgangskontroll ved norske helseinstitusjoner 12.mars 2020. Det har ikke vært mulig for pårørende å besøke sine familiemedlemmer i institusjon. Slike restriksjoner gjelder mange steder fremdeles.

Mange av de som er innlagt hos oss er her lenge. Vi ser at det er belastende, både for pasienter og de pårørende å ikke ha kontakt med hverandre på lang tid. Derfor ønsker vi å legge til rette for at de nærmeste pårørende kan komme på besøk etter nærmere avtale, men med tydelige retningslinjer for å ivareta smittevernhensyn. Det er av stor betydning for å kunne opprettholde et godt behandlingstilbud at vi reduserer risikoen for å få smitte i institusjonen og unngår sykdom blant pasienter og ansatte .

Vi ber deg hjelpe oss med å forebygge smitte ved å:

  • Ringe og avtale tid for besøk på forhånd, tlf. 32 22 68 00
  • Når du kommer til CRUX Bergfløtt, ikke gå inn, men ring og gi personalet beskjed om at du er her. Personalet gir beskjed til den du skal besøke
  • Dere kan gå en tur i nærområdet eller sitte sammen utendørs, i inntil en time
  • Ikke sett dere inn i bil eller annet sted dere er tett på hverandre
  • Unngå all fysisk kontakt
  • Hold to meter avstand til hverandre
  • Unngå å oppsøke steder der det er mange folk (inkludert butikker, bensinstasjoner etc.

Du kan ikke komme med disse symptomene
Dersom du har symptomer på sykdom; sår hals, hoste, feber eller symptomer fra mage kan du ikke komme på besøk.

Har du spørsmål?
Du må gjerne ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Ring oss på tlf. 32 22 68 00.

 

Oppdatert