Gå til innholdet
5D3_8230

CRUX oppvekst - institusjon på Haugalandet er en barneverninstitusjon for barn og unge mellom 13 og 18 (20) år. Vi arbeider på oppdrag fra Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet og Oslo kommune. Vi tilbyr et differensiert og individuelt tilpasset omsorgs- og behandlingsopphold med vekt på kartlegging og dokumentasjon. Målsettingen vår er at alle ungdommer skal bli hørt og gis mulighet til å aktivt delta i alle forhold som berører dem.

Virksomheten er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse. Vi arbeider aktivt for at virksomheten skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.

Til en av våre tidligere beboere søker vi

STØTTEKONTAKT

Vi ser etter deg som kan tenke deg å være med en 19 år gammel jente ca. 1 gang i uken på ettermiddagstid og i helger. Arbeidssted er Haugesund.

Du bør like hund, og gjerne ha hund selv, da turgåing og trening med hund vil være en viktig del. Matlaging, kinobesøk og ulike typer trening er også aktiviteter som vil være aktuelt å være med på. Du må takle at ikke alle dager er like gode, og kunne ha samtaler når livet ikke er så lett og det er vanskelig å gjøre noen aktiviteter.

  • Det er ikke påkrevet spesielle utdanningskrav.
  • Søkere må ha 2-5 år med arbeidserfaring.
  • Førerkort klasse B er påkrevd.
  • Vi oppfordrer deg mellom 20 og 30 år til å søke.

Spørsmål til stillingen
Ta kontakt med avdelingsleder Lars Worre Bårdsen, tlf. 957 00 673

Send søknad via karriere.no

Søknadsfrist: Snarest
Oppdatert