Gå til innholdet
medarbeider2017-116
CRUX har mange frivillige medarbeidere som er tilknyttet oppfølgingssentrene våre. De gjør en stor innsats som utgjør et betydelig antall årsverk.

En del av den metodiske tenkningen
Frivillige er en del av den metodiske tenkningen vår, og bidrar inn i arbeidet med en annen rolle enn ansatte fagpersoner. De er viktige for miljøet, hvor deltakerne får utvidet sosialt nettverk og kontakt med stabile ressurspersoner som gir omsorg og setter grenser. De frivillige er også med på turer, bidrar i matlaging, dataundervisning, kunstneriske aktiviteter eller andre praktiske oppgaver for å nevne noe.

Oppfølging av frivillige

Frivillige medarbeidere gis tilbud om innføringssamtale, veileding og oppfølging. Vi forventer at våre medarbeidere har en bevissthet om egen motivasjon for å engasjere seg i virksomheten, og er lojale overfor virksomheten og dens verdigrunnlag. Alle frivillige i CRUX må signere ”Erklæring om medarbeiderskap og taushetsplikt”. 

Ta kontakt!

Vi trenger frivillige medarbeidere. Kunne det være noe for deg? Ta gjerne direkte kontakt med virksomheten i ditt nærmiljø for mer informasjon.
Oppdatert