Gå til innholdet
5D3_8230

CRUX Conrad Mohrs veg er et omsorgstiltak som gir behandling og oppfølging til barn og ungdom i alderen 13-20 år som trenger støtte og hjelp. Her bor du i et hyggelig og romslig hus med en fin hage, i et etablert villastrøk. Du bor i et lite miljø hvor du får tett oppfølging av ansatte som jobber medleverturnus, og dermed få personer å forholde deg til. 

Hvem bor hos oss
Ungdommer som bor hos oss er her av ulike årsaker (Bvl §§ 3-2 og 5-1, a-d ). Vi arbeider på oppdrag fra Bufetat.

Kort om boligen
CRUX Conrad Mohrs veg er en flott bolig med plass til fem ungdommer og ansatte. Huset er over tre etasjer i tillegg til loft. Det inneholder en romslig stue, kjøkken med langbord hvor fellesmåltidene foregår, spillrom med TV og PlayStation, fem ungdomsrom, tre ungdomsbad, flere personalrom med bad og kontor. Vi har også en hybel med eget bad og inngangsparti. Denne kan brukes til ungdom som skal øve seg på å bo i hybel senere.

På baksiden av huset er det en stor hage og terrasse hvor måltidene kan nytes. Foran huset er det også et hageområde med epletrær, samt parkeringsmuligheter.

Beliggenhet 
Huset ligger i et rolig og etablert villastrøk 10 minutter med kollektiv transport fra Bergen sentrum. Fra huset tar det også rundt 10 minutter å gå til både offentlig transport og nærmeste butikk.

Om personalet
Vi er to ansatte på jobb til enhver tid, som bor sammen med ungdommene over perioder i medleverturnus. Vår oppgave er først og fremst å skape trygge og gode relasjoner oss imellom. 

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Barnevern
CRUX er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet. Vi tilbyr et bredt spekter av omsorg- og behandlingstilbud:

  • Barnevernsinstitusjoner 
  • Fosterhjem og besøkshjem
  • Sentre for foreldre og barn 
  • Hjelpetiltak i hjemmet
  • Oppfølgingstilbud til ungdom.

CRUX tjenester innen andre fagfelt
Stiftelsen CRUX driver også tjenester innen:

  • Psykisk helsevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Aktivitetshus for mennesker med psykisk utviklingshemming

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og tydelig verdiprofil.

"Det finnes alltid muligheter"
(slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(kjerneverdier)

Oppdatert