Gå til innholdet

I forbindelse med den pågående Covid-19-pandemien følger CRUX Bergfløtt behandlingssenter råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Døgnavdelingen
Behandlingstilbudet opprettholdes tilnærmet normalt innenfor helsemyndighetenes råd om fysisk avstand, hygiene og øvrige smitteverntiltak.

Det er igjen åpnet for permisjoner for pasienter. Besøk skal fremdeles avtales med personalet på forhånd, og gjennomføres etter gitte retningslinjer som det opplyses om før besøket gjennomføres.

Det åpnes for en brukerstyrt plass fra uke 25. Vi kan ta imot pasienter på ukedager mellom klokken 9 og 14. Risiko for smitte vil kartlegges på telefonen når pasient med avtale om brukerstyrt plass tar kontakt, og på nytt ved ankomst.

Poliklinikken
Våre pasienter følges opp av sine faste behandlere. Fremmøtekonsultasjoner gjennomføres i henhold til smittevernråd.

· Pasienten ringes før konsultasjon for å avklare smitterisiko.

· Konsultasjoner avholdes med 2 meters avstand mellom pasient og behandler.

· Der det er smitterisiko til stede, vil behandler har på smittevernutstyr under konsultasjonen (munnbind, briller, hansker, smittevernsfrakk)

Spørsmål?
Har du spørsmål, kan du ringe oss på tlf 32 22 68 00.

Oppdatert