Gå til innholdet
bannerbilde-2-juni-2021
Programmet er delvis felles for konferansedeltakere i Oslo, Sandnes og Tromsø. Enkelte programposter kjøres lokalt, og programmet vil avvike fra hverandre. På denne siden finner du programmet for Diakonikonferansen i Tromsø. 

* Programmet er under utarbeidelse og oppdateres fortløpende.

TORSDAG 28.oktober

09.00    Registrering  (Tromsø)

0930     Lokal åpning (Tromsø)

10.00    Danseforestillingen «Inside the (sound)scape» (Oslo, Tromsø)
            Nikoline Flaata (24), profesjonell utøvende samtidsdanser
            Adela Maharani (23), utøvende samtidsdanser

            Velkommen 
(Oslo, Sandnes, Tromsø)
            Helmuth M. Liessem, generalsekretær i stiftelsen CRUX 

10.20     «Hva koster et menneske?» (Oslo, Sandnes, Tromsø)
            
Jan-Olav Henriksen, professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole

11.05     Pause  

11.30     Samtale om "Etiske dilemma etter foredraget «Hva koster et menneske» (Tromsø)
            Ledes av Line Merethe Skum, universitetslektor i diakoni ved Girkolaš                                              Oahpahusguovdáš Davvin / Kirkelig utdanningssenter nord- VID Tromsø

12.00     Lunsj                                   

12.45     Kriseteam og kommunalt samarbeid i etterkant av Fagereng-tragedien – med fokus på                    psykososialt arbeid med flyktninger (Tromsø)
           Stig Lægdene, domprost i Tromsø domprosti
           Marit Borchgrevink, psykologspesialist (barn/ungdom).

Borchgrevink arbeider ved RVTS Nord, primært med flyktningehelse, tvungen migrasjon og traumatisk stress. Hun tar utgangspunkt i UKOMs rapport om Fagereng-tragedien som hun selv var med på å bidra til. 

13.45     Pause                   

14.00     fortsettelse: «Kriseteam og kommunalt samarbeid i etterkant av Fagereng-                                        tragedien» (Tromsø)  

14.30     Pause                                                  

14.40     "Markedets makt over sinnene" (Oslo, Sandnes, Tromsø)
             Bent Sofus Tranøy, professor i statsvitenskap Høgskolen Innlandet. 

Tranøy tar utgangspunkt i boken med samme tittel (2006) og som han fikk Brageprisen for. Han tar et oppgjør med "markedsfundamentalistene" - de som tror at markedet kan brukes til alt. I følge deres verdensbilde kan det meste av menneskelig virksomhet selges: Omsorg, kultur, utdanning, aluminium og hårklipp. Foredraget danner bakteppe for debatten kl. 1530.            

15.30    "Markedet, omsorgen og velferdsstaten" (Tromsø)
Ledes av Marius Storvik (menighetsrådsleder i Kroken menighet). Øvrige medvirkende: Inger Hilde Trandem (lege/spesialist i samfunnsmedisin), Kari Helene Skog (politisk rådgiver for ordføreren i Tromsø), Anna Lisa Nilsen (diakoniarbeider i Kroken kirke)

Hva er regnestykket? Hva skjer med et menneske når det blir satt en prislapp på? Hva hvis du ikke har pengene du trenger? Sofasamtale med mellom frivillige organisasjoner, helsesektoren, kommunen og kirken.

16.30    Takk for i dag    

 

FREDAG 29. OKTOBER                                                  

08.30     Kaffe / Te

08.45     Vel møtt til dag 2 (Tromsø)

09.00     Åpning og utdeling av Diakoniprisen 2021 (Oslo, Sandnes, Tromsø)
             Diakoniprisen deles ut av stiftelsen CRUX og Det Norske Diakonforbund              

09.15     «Verdien av langvarige relasjoner» (Oslo, Sandnes, Tromsø)
            Arnhild Lauveng, phd, spesialist i klinisk samfunnspsykologi       

10.00     Pause                                               

10.30     VIVAT – selvmordsforebygging (Tromsø)
           
Ann-Jorid Møller, leder for VIVAT

11.15      Lunsj                     

12.20     «Ingen må utelates - diakoniens bidrag til å nå bærekraftsmålene» (Oslo, Sandnes, Tromsø)
            Stephanie Dietrich, professor i diakoni ved VID vitenskapelige høgskole        

FNs bærekraftsmål er viktig rammeverk for samhandling både i Norge og globalt, mellom statlige aktører og sivilsamfunnsaktører, som kirker.

Men hva betyr det egentlig, helt konkret, at «ingen må utelates», og hvordan kan diakonien bidra å nå målet om å utrydde fattigdom innen 2030?

Hvilke verdier er det diakonien kan bidra med spesielt i arbeidet med å nå bærekraftsmålene?

13.00     Pause    

13.10     "Når krisen rammer - hva kan være god hjelp?" (Tromsø)  
            
Gro Berntsen, barnevernspedagog og sosialantropolog (nå pensjonist)

14.15     Utsendelse (Tromsø)

14.30    God tur hjem 

 

 

Oppdatert