Gå til innholdet
bannerbilde-2-juni-2021
Programmet er delvis felles for konferansedeltakere i Oslo, Sandnes og Tromsø. Enkelte programposter kjøres lokalt, og programmet vil avvike fra hverandre. På denne siden finner du programmet for Diakonikonferansen i Sandnes. 

* Programmet er under utarbeidelse og oppdateres fortløpende.

TORSDAG 28.oktober

09.00    Registrering

10.00     DANCE SURVIVAL (Sandnes)
            Nikoline og Vågen dansekompani

            Velkommen (Overføres fra Oslo)
            Helmuth M. Liessem, generalsekretær i stiftelsen CRUX

10.20    «Hva koster et menneske?» (Overføres fra Oslo)
           Jan-Olav Henriksen, professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole

11.05     Pause

11.20     Podcasten Folk Flest kjører direktesending med tema "Jeg er meg" (Overføres fra Oslo)
            Om å se mennesket for det mennesket er, og ikke prislappen eller utseendet
            Programledere: Monica Haugen og Jørgen Foss.

12.05     Lunsj

12.45     Pop up program med overskrift «Kirken som samfunnsskapende kraft» (Sandnes)
            Representant fra menighet, Nav, politikken, DPS.
            Samspillet mellom kirken og lokale samfunnsaktører

13.45    Samarbeid helse-kirke (Sandnes)

14.30    Pause

14.40    Markedets makt over sinnene (Overføres fra Oslo)
           
Bent Sofus Tranøy, professor i statsvitenskap Høgskolen Innlandet

15.20    Kaffe og stands fra lokale, diakonale samfunnsaktører (Sandnes)

16.00    Takk for i dag

FREDAG 29.oktober

09:00  Åpning og utdeling av Diakoniprisen 2021 (Overføres fra Oslo) 

09:15  "Verdien av langvarige relasjoner" (Overføres fra Oslo) 
         Arnhild Lauveng, phd, spesialist i klinisk samfunnspsykologi

10:00  Pause

10.20  VIVAT – Selvmordsforebygging (Sandnes)

11.05  Lunsj

11.50   Minikonsert og samtale med artist Vegard Bjørsmo, kjent fra NRKs «Stjernekamp» 
          (Overføres fra Oslo) 

12.20  "Ingen må utelates - diakoniens bidrag til å nå bærekraftsmålene" (Overføres fra Oslo) 
          
Stephanie Dietrich, professor i diakoni, VID vitenskapelige høgskole

13.00   Pause    

13.15    "Ensomhetens pris" (Sandnes)
           Radiopsykolog Egon Hagen   

14.00     Utsendelse med musikk (Sandnes)

14.30    God tur hjem
Oppdatert