Gå til innholdet
bannerbilde-2-juni-2021
Programmet er delvis felles for konferansedeltakere i Oslo, Sandnes og Tromsø. Enkelte programposter kjøres lokalt, og programmet vil avvike fra hverandre. På denne siden finner du programmet for Diakonikonferansen i Sandnes. 

* Programmet er under utarbeidelse og oppdateres fortløpende.

TORSDAG 28.oktober

09.00    Registrering lokalt (Sandnes)

09.30    Lokal åpning (Sandnes)

09.50    Danseforestillingen "Inside the (sound)scape" (Sandnes) 
            Vågen dansekompani i samarbeid med Nicoline Flaata.

10.10      Velkommen (Oslo, Sandnes, Tromsø)
            Helmuth M. Liessem, generalsekretær i stiftelsen CRUX

10.20    «Hva koster et menneske?» (Oslo, Sandnes, Tromsø)
           Jan-Olav Henriksen, professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole

11.05     Pause

11.20     Podcasten Folk Flest kjører direktesending med tema "Jeg er meg" (Oslo, Sandnes)
            Om å se mennesket for det mennesket er, og ikke prislappen eller utseendet
            Programledere: Monica Haugen og Jørgen Foss.

12.05     Lunsj

12.50     «Kirken som samfunnsskapende kraft" 
            –
samspillet mellom kirken og lokale samfunnsaktører» (Sandnes)
             
Solgull Klette, lokalpolitiker (H) i Sandnes kommunestyre
              Bjarne Lemvik, rådgiver ved NKS Jæren distriktspsykiatriske senter
              Ann Synnøve Vegge, diakon i Gausel menighet. «Hjerte for bydelen og gode                                        synergier ved samarbeid med NAV».
              Representanter fra «Bypresten» som arbeider blant rusavhengige i Sandnes,                                    ut fra kjerneverdiene vilje til å lytte, tid til å hjelpe og tro på endring i sitt arbeid.

14.00       Pause

14.10       «Verdighet – mennesket på omsorgsmarkedet» (Sandnes)
             Geir Sverre Braut, lege, spesialist i samf.medisin og professor ved Høgskulen på  Vestlandet 

Geir Sverre Braut er seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Stavanger (samfunnssikkerhet) og Høgskulen på Vestlandet (helsefag). Han er lege og spesialist i samfunnsmedisin og har arbeidet mye med tilsyn og oppfølging av uønskede hendelser i helsetjenesten. Han har også deltatt i flere offentlige utredninger, blant annet Koronakommisjonen.

14.40    Markedets makt over sinnene (Oslo, Sandnes, Tromsø)
           
Bent Sofus Tranøy, professor i statsvitenskap Høgskolen Innlandet         

Tranøy tar utgangspunkt i boken med samme tittel (2006) og som han fikk Brageprisen for. Han tar et oppgjør med "markedsfundamentalistene" - de som tror at markedet kan brukes til alt. I følge deres verdensbilde kan det meste av menneskelig virksomhet selges: Omsorg, kultur, utdanning, aluminium og hårklipp. Foredraget vil danne bakteppe for debatten kl. 1530.


15.20   Mingling og stands fra lokale diakonale samfunnsaktører
           Kaffe og jubileumskake fra Crux oppfølgingssenter 15 år  (Sandnes)

16.00    Takk for i dag og velkommen tilbake i morgen

FREDAG 29.oktober

09:00  Åpning og utdeling av Diakoniprisen 2021 (Oslo, Sandnes, Tromsø) 

09:15  "Verdien av langvarige relasjoner" (Oslo, Sandnes, Tromsø)  
         Arnhild Lauveng, phd, spesialist i klinisk samfunnspsykologi

10:00  Pause

10.15  VIVAT – Selvmordsforebygging (Sandnes)
       Anne Håkonsholm, Intensivsykepleier/Kursleder i VIVAT selvmordsforebygging region Vest

11.05  Lunsj

12.20  "Ingen må utelates - diakoniens bidrag til å nå bærekraftsmålene" (Oslo, Sandnes, Tromsø) 
          
Stephanie Dietrich, professor i diakoni, VID vitenskapelige høgskole

FNs bærekraftsmål er viktig rammeverk for samhandling både i Norge og globalt, mellom statlige aktører og sivilsamfunnsaktører, som kirker.

Men hva betyr det egentlig, helt konkret, at «ingen må utelates», og hvordan kan diakonien bidra å nå målet om å utrydde fattigdom innen 2030?

Hvilke verdier er det diakonien kan bidra med spesielt i arbeidet med å nå bærekraftsmålene?

13.00   Pause    

13.15    "Ensomhetens pris" (Sandnes)
           Radiopsykolog og forsker Egon Hagen  

Psykolog og PhD-kandidat Egon Hagen har jobbet som både klinisk psykolog og nevropsykolog i spesialisthelsetjenesten, og i privat praksis. Han har vært forsker ved IRIS i Stavanger og ansvarlig for FOU-oppdrag både i oljesektoren og kommunal / fylkeskommunal sektor. Han har også drevet konsulentvirksomhet innen ledelse og organisasjon, og har i mange år vært studentpsykolog ved UIB og UIS. Hagen er kjent fra NRK-podcasten "Psykologen", og har mottatt formidlingspris for sitt engasjement og sin formidling av forskning og populære publikumsforedrag. Til daglig arbeider han som forsker ved Stavanger universitetssjukehus.

14.00    Utsendelse med musikk (Sandnes) 
           Olav Stener Olsen, cello 

14.30    God tur hjem
Oppdatert