Gå til innholdet
Stiftelsen CRUX er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet, med lang erfaring og fokus på høy faglig kompetanse. Vår oppgave er å gi barna og ungdommene en trygg hverdag med omsorg, medvirkning og utviklingsmuligheter.  
08a7334_highres
Illustrasjonsfoto
Barnevernsvirksomheter
Barnevernsvirksomhetene i CRUX gir et bredt spekter av omsorgs- og behandlingstilbud til barn, ungdom og familier i utsatte og sårbare livssituasjoner. Vi driver i samarbeid med, og på oppdrag fra, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og flere kommuner. 

CRUX Solstrand barnevernsenter (Haugesund, Karmøy, Stord)

CRUX Bokn bufellesskap (Haugesund)

CRUX Styve Gard (Bergen, Evanger, Voss, Nesodden)

CRUX stiftelsen Rostad (Inderøy)

CRUX Moholt bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger (Trondheim)

CRUX fosterhjem nord (Tromsø)

CRUX tilbyr tjenester innenfor hele tiltakskjeden i barnevernet. Vi driver ordinære institusjoner for ungdom, foreldre og barn senter og institusjon for enslige mindreårige flyktninger, fosterhje, beredskapshjem, hjemmebaserte hjelpetiltak og ettervern til ungdom.

Fosterhjem
Fosterhjemtjenester for barn og ungdom med sammensatt problematikk hovedsaklig på vestlandet. Vi rekrutterer, gir opplæring og oppfølging av forsterkede fosterhjem med utgangspunkt i en nasjonal avtale som ble inngått med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i 2012.

Beredskapshjem
Vi tilbyr beredskapshjem på oppdrag fra Bufetat, hvor vi gir omsorgstilbud til barn i alderen 0-18 år i akuttsituasjoner.

Foreldre & Barn
CRUX driver et senter for foreldre og barn på oppdrag fra Bufetat. Det er et tilbud til vanskeligstilte gravide og småbarnsforeldre med ulike hjelpebehov.

Hjemmebaserte tjenester

CRUX Styve Gard, CRUX Solstrand barnvernsenter og CRUX Bokn bufellesskap tilbyr hjemmebaserte hjelpetiltak overfor ulike aldersgrupper. Det dreier seg om to typer oppfølgingstiltak:
  • Hjelpetiltak i hjemmet der det er problemer knyttet til atferd, rus, kriminalitet, psykisk helse og/eller forhold i hjemmet
  • Oppfølging av ungdom som har bodd på institusjon og som bor eller skal ut i egen bolig. 

Høy faglig kompetanse
CRUX har mange års erfaring fra barnevernsfeltet. Vi erfarer at det nytter. Unge mennesker som strever med omfattende og sammensatte vanskeligheter får erfare nytt livsmot og tro på egne muligheter. 

Høy faglig kompetanse, anerkjente metoder og behandlingsmodeller brukes i kombinasjon med erfarne, trygge voksenpersoner med et personlig engasjement. Over 70 prosent av våre ansatte har høyere utdanning. Virksomhetene kjennetegnes av stor stabilitet både blant ansatte og i ledelsen.

Kunnskap kombinert med:
  • personlig engasjement
  • innlevelse
  • tålmodighet
  • dyp respekt for enkeltmennesket skaper et godt grunnlag for vekst og utvikling.

Våre oppdragsgivere
Vår hovedsamarbeidspartner og -oppdragsgiver er Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) i ulike regioner, men vi driver også på oppdrag fra kommuner.

I tillegg til institusjonstilbudet utføres det tilleggsoppdrag for Bufetat og kommunale barneverntjenester.

Vil du vite mer?
  • Les mer om virksomhetene ved å klikke på menyen øverst til høyre. 
  • Virksomhetene er en del av Seksjon barnevern og helse i stiftelsen CRUX, som ledes av seksjonssjef Nora Blaasvær (tlf. 995 53 052) ved hovedkontoret i Oslo.
Oppdatert